Loading...

Van goed schilderwerk mag u verwachten dat het duurzaam is.

Duurzaam in de zin dat het een lange levensduur heeft en mooi blijft zodat uw kosten aan onderhoud per jaar laag zijn. Duurzaam betekent ook met elkaar nadenken over de productkeuze en de invloed hiervan op ons leefmilieu. Het uitvoeren van duurzaam onderhoud vereist kennis van zaken, vakmanschap en de juiste keuzes van producten. Om een constante kwaliteit te kunnen waarborgen en om dicht bij nieuwe ontwikkelingen te staan werk ik uitsluitend met A- Merk leveranciers met als hoofdmerk Sikkens.

Wat mag u verwachten van goed schilderwerk?

Goed schilderwerk begint met een gedegen inspectie. Het komt zelden voor dat schade zoals houtrot aan bouwdelen ontstaat ten gevolge van een versleten verfsysteem.  Veelal vindt schade aan boeidelen, kozijnen, ramen en deuren zijn oorsprong in het indringen van vocht in de ondergrond bijvoorbeeld door openstaande verbindingen of een ondeugdelijk beglazingssysteem met defecte kitvoegen of een combinatie van die factoren. Iedere offerte van mij gaat vergezeld van een inspectierapport ondersteund met foto’s omdat beelden vaak meer duidelijk maken dan woorden. Deze werkwijze maakt het mogelijk u een goed inzicht te geven in de huidige staat van onderhoud om zo in onderling overleg met u te komen tot een efficiënt en duurzaam schilders advies.

Wat is verf eigenlijk?

De belangrijkste bestanddelen van verf zijn bindmiddel en pigment. Wist u dat één verflaag de dikte heeft van een pagina van uw dagblad? En dat een volledig verfsysteem doorgaans bestaat uit drie van die laagjes? Het zal duidelijk zijn dat we dus hoge eisen moeten stellen aan de kwaliteit van die lagen oftewel ons verfsysteem.  De gemiddelde autofabrikant geeft hooguit twee jaar standaard garantie maar van een goed verfsysteem verwachten we immers de garantie dat het vele jaren meegaat.  Die garantie is zonder problemen haalbaar mits we ons aan een aantal spelregels houden.

NEEM CONTACT MET MIJ OP